– Missió Arqueològica d’Oxirrinc: “Visions d’Egipte. Oxirrinc ahir i avui”. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Girona, 11 de junio al 23 de julio de 2017.

– Missió Arqueològica d’Oxirrinc: “Visions d’Egipte. Oxirrinc ahir i avui”. Palau Oliver de Tortosa. Febrero a Marzo de 2014.

– Missió Arqueològica d’Oxirrinc: “Visions d’Egipte. Oxirrinc ahir i avui”. Casa de Cultura de Girona. Girona, 18 d’octubre a 30 de novembre de 2013.

– Missió Arqueològica d’Oxirrinc: “Visions d’Egipte. Oxirrinc ahir i avui”. Museo Cerdà de Puigcerdà. Agosto a octubre de 2013.

– MASCORT, M.; PADRÓ, J., Els rituals del Més Enllà de l’Antic Egipte il·lustrats amb els aixovars funeraris de la col·lecció del Museu de Montserrat a Viatge a l’Orient Bíblic, Institut Europeu de la Mediterrània. Barcelona, 2011.

–  Missió Arqueològica d’Oxirrinc, Oxyrhynchos, un site de fouilles en devenir. Exposició fotogràfica. Centre Cultural Egipci. París. Setembre – Octubre 2010.

– Missió Arqueològica d’Oxirrinc, Visions d’Egipte. Oxirrinc, ahir i avui. Exposició fotogràfica. Fundació Bosch i Cardellach. Sabadell. Abril 2010 – Maig 2010 .

– Missió Arqueològica d’Oxirrinc, Visions d’Egipte. Oxirrinc, ahir i avui. Exposició fotogràfica. Museu d’Arqueologia de Catalunya. Barcelona. Octubre 2009 – Gener 2010 .

– Missió Arqueològica d’Oxirrinc, 120 años de arqueología española en Egipto. J. PADRÓ, M. MASCORT, textos de las piezas de la excavación de Oxirrinco. Ministerio de Cultura, Madrid, 2009.

–  Missió Arqueològica d’Oxirrinc, Oxyrhynchos, un site de fouilles en devenir. Exposició fotogràfica. Cabestany. Abril-Desembre 2007.

– Missió Arqueològica d’Oxirrinc, Egyptian Museum. Cairo, January-February 2003. Alexandria, March-April 2003. Coptic Museum. Cairo. May-October 2003. Oxyrhynchus, El Bahnasa. Egyptian-Spanish Archaeological Excavations 1992-2002, Supreme Council of Antiquities. Universitat de Barcelona. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Generalitat de Catalunya. Universitat Rovira i Virgili. Societat Catalana d’Egiptologia, [El Cairo,] 2003.