El 1992 es va constituir la Missió Arqueològica Mixta d’Oxirrinc, entre la Universitat de Barcelona i el Servei d’Antiguitats d’Egipte, dirigida des d’aleshores pel professor Dr. Josep Padró i Parcerisa. D’acord amb la normativa d’excavacions vigent, la Universitat va construir una residència d’investigadors i un primer magatzem d’antiguitats, que van ser inaugurats el 1999. L’edifici es troba dins del conjunt arqueològic i és propietat de la Universitat mentre durin els treballs de la Missió; el terreny sobre el qual està construït segueix sent propietat del Servei d’Antiguitats, actualment Consell Superior d’Antiguitats d’Egipte. El 2002 la Missió va esdevenir exclusivament de la Universitat de Barcelona.

L’any 2003, en col·laboració amb el Consell Superior d’Antiguitats d’Egipte, es va organitzar una exposició sobre Oxirrinc al Museu Egipci del Caire, al Museu Grecoromà d’Alexandria i al Museu Copte del Caire. El 2008 la Missió també va participar en una exposició organitzada pel Ministeri de Cultura al Museu del Caire i el 2007, amb motiu de la celebració d’un col·loqui sobre Oxirrinc a Cabestany (Catalunya del Nord), es va organitzar una exposició fotogràfica que posteriorment s’ha pogut veure a Barcelona, al Museu d’Arqueologia, el 2009-2010; a Sabadell, a la Fundació Bosch i Cardellach, el 2010; i a París, al Centre Culturel d’Égypte, també el 2010.

 

Per tal de realitzar els treballs arqueològics, la Universitat de Barcelona ha comptat, al llarg de tots aquests anys, amb la col·laboració de diverses institucions, tant públiques com privades, a més del mateix Servei d’Antiguitats. Entre d’altres, han col·laborat la Universitat del Caire; la Université Paul-Valéry Montpellier III; la Societat Catalana d’Egiptologia; el Museu Arqueològic de Barcelona; el Ministeri de Cultura; el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; la Universitat Rovira i Virgili; la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia; l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica; i Terre d’Égypte.