Dibuix de Vivan Denon

Sobre la columna honorífica coneixem les dades i documentació aportades per Vivant Denon, el qual va realitzar un dibuix on es veia encara en peu la columna honorífica amb la base completament coberta per la sorra.

La columna portava a la part superior una inscripció en honor a l’Emperador Focas (602-610 dC.), tot i així es pressuposa més antiga, probablement del segle II dC., i que formés part d’un Tetràpilon de 4 columnes.

Fotografia actual