La necròpolis Alta va ser utilitzada en diferents cronologies com necròpolis però ja durant l’època paleobizantina (segle IV dC a la VII dC) es realitzen a la necròpolis diferents usos i rituals encara que tots ells relacionats amb la funció principal de necròpolis.

En aquesta època la diferenciació de rituals i usos converteixen l’espai de la necròpolis en una àrea més semblant a una zona suburbana que a una necròpolis pròpiament dita, a causa de la construcció d’edificis i espais de culte.

La casa funerària situada en el denominat Sector 2B sembla construir-se com un edifici inicial a què van poc a poc adossant annexos al mateix que el modifiquen i reestructuren, així com espais de circulació al mateix on seencontraban les criptes funeràries, algunes d’elles reutilitzades des d’època imperial.

 

La casa funerària aquesta composta per dos pisos i habitacions dedicades a reunions, àpat, refectori i pregària. Cal destacar que no s’han trobat en ella nialtar ni abside, aspectes que entenem es donaven a l’església situada també a la necròpolis.

Pintura d’àguila a la Casa funerària

Pintura mural amb la representació del mite de Jonàs, que decorava la casa funerària d’època paleocristiana, construïda amb toves, a la Necròpolis Alta.

Més info