Si del temple erigit dins de la Necròpolis Alta ens desplacem en línia recta en direcció oest, arribarem a un enigmàtic temple construït sobre una petita elevació del terreny, a 1,5 km de distància aproximadament. Es tracta d’un Osireion, o temple dedicat a Osiris, subterrani.

El temple consta d’una sèrie de galeries o catacumbes excavades a la roca, a les que s’accedeix per una porta principal i dues de secundàries. En una d’aquestes galeries hi ha una estàtua jacent d’Osiris de més de tres metres d’alçada. En algunes d’aquestes galeries hi ha construïts, a banda i banda, un seguit de nínxols on cada any s’hi enterrava una estatueta de fang d’Osiris que havia estat l’objecte principal del ritual mistèric de la resurrecció del déu de l’any anterior. Sabem que aquesta mena de temples existien en altres indrets d’Egipte, però l’Osireion d’Oxirrinc és, actualment, un monument únic gràcies a la seva bona conservació.

A la llinda dels nínxols hi ha un seguit d’inscripcions hieràtiques que ens donen les dates correlatives de l’enterrament de cada estatueta, i que van del regnat de Ptolomeu VI Filomètor al regnat conjunt de Ptolomeu X Sóter II i de Cleòpatra III. Totes les dates, en tot cas, corresponen a la 2ª meitat del segle II aC. A més, aquestes mateixes inscripcions ens donen també el nom del temple, Per-khef. Gràcies a les inscripcions jeroglífiques de les tombes saïtes de la Necròpolis Alta, sabem que aquest temple Per-khef  ja existia durant el Període Saïta.

La part exterior del temple ha estat totalment desmantellada, encara que es conserva el traçat del tèmenos que encerclava el recinte sagrat, de planta rectangular. Quan la Missió va descobrir i va fer els primers treballs a l’Osireion, els anys 2000 i 2001, es va comprovar que el seu nom, Per-khef, ja es trobava en uns blocs de pedra apareguts al mercat d’antiguitats als anys cinquanta. Alguns d’aquests blocs es conserven actualment als museus de Leiden (Holanda) i Besançon (França), i d’altres, la majoria, en col·leccions privades suïsses. Els relleus d’aquests blocs representen tríades divines on veiem Tueris, en forma de dona, com a divinitat paredre d’Osiris. Les inscripcions esmenten el nom del temple, Per-khef, i el dels reis Alexandre IV de Macedònia, fill d’Alexandre el Gran, Ptolomeu I Sóter i Ptolomeu II Filadelf. Queda doncs clar que l’Osireion d’Oxirrinc va ser objecte de treballs de reconstrucció en temps dels primers Ptolomeus. Sembla quedar també clar que la superestructura del temple va ser desmantellada per excavadors clandestins que van posar els blocs al mercat d’antiguitats.