Institucions que contribueixen al finançament de la Missió Arqueològica d’Oxirrinc: