La ciutat d’Oxirrinc, localitzada a uns 180 km al sud del Caire, al nomo XIX de l’Alt Egipte, i hereva de l’antiga ciutat faraònica Per-Medjed, es va configurar des del seu naixement com una ciutat vertebradora tant del comerç fluvial del Nil com del comerç terrestre, ja que era una de les vies d’accés des dels oasis i per tant del comerç amb Líbia.

Es té coneixement de la importància de la ciutat des dels seus orígens ja amb el faraó Psamético, tant per les dades aportades per les fonts literàries com per les restes arqueològiques documentades des de principis del segle XIX.

Les ruïnes de la ciutat van ser documentades per primer cop per Vivant Denon l’any 1802 com descriu en “Voyage dans la Basse et la Haute Égypte”. Seria ja entre 1897 a 1907 quan es produeixen les primeres excavacions pels papiròlegs Grenfell i Hunt, que també dissenyaran un primer pla de la ciutat.

Entre 1909 i 1914 treballarà en el jaciment el papiròleg Pastelli i ja en 1922 Petrie realitza una altra campanya arqueològica, realitzant un plànol topogràfic de la ciutat, excava el teatre, la columnata i documenta la columna consagrada a Foques.

Després d’aquest vindrà Breccia entre els anys 1927 i 1932, sent a partir d’aquest any quan es produeixen grans espolis a la ciutat, destí dels quals eren els museus i les col·leccions particulars europees.

No seria fins al 1982, després d’unes intervencions clandestines, que es produeix l’arribada de Mahmoud Hamza, director de la zona arqueològica de l’Egipte Mitjà, i a partir de 1992 la missió passa a ser Hispano-egípcia sota la direcció de Josep Padró, el qual emprèn les excavacions a la necròpolis. Mentre, de manera paral·lela, entre els anys 1985 a 1987 es realitzen excavacions per part dels Kuwaitians a càrrec de Fehervari i la restauració d’una altra part de la ciutat islàmica antiga per part del Servei d’Antiguitats durant els anys 1993 a 2006.

A partir del 2003 les intervencions es realitzen en solitari per l’equip espanyol a càrrec del Dr. Padró pertanyent a la Universitat de Barcelona, ​​que coordinarà a altres especialistes de diverses universitats com; la Université Paul-Valéry-Montpellier III, Université du Caire i la Societat Catalana d’Egiptologia, o la Universitat de Múrcia entre d’altres.

La ciutat d’Oxirrinc és una de les ciutats més importants a partir de la dinastia XXVI, però patirà una evolució al llarg de la seva història. Les zones excavades per la missió o més importants del jaciment fins al moment són:

La ciutat

Necròpolis Alta

Muralla

Osireion

Suburbis

Teatre

Hipòdrom

Columna honorífica